Распознавание кодировки в редакторе Pluma

РАСПОЗНАВАНИЕ КОДИРОВКИ В РЕДАКТОРЕ PLUMA

gsettings set org.mate.pluma auto-detected-encodings "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"

Blog Comments powered by Disqus.